Naše reference so v največjem deležu vezane na kmetijska gospodarstva v naši regiji kot tudi širše. Zavedamo se rasti podjetja na osnovi zaupanja številnih končnih kupcev, kar je naše vodilo tudi pri novih projektih. Naše izkušnje želimo uveljavljati v novih podvigih, ki temeljijo na razumevanju problematike in skrbi za okolje.