Projekt RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE       www.agrofolija.si

Projekt zaključen 30.11.2023 spletni priročnik z rezultati projekta in priporočili, klik tukaj.

 

Objavljamo rezultate projekta v obliki audio-video posnetka:

 

 

Kot konzorcij 11-ih partnerjev smo bili uspešni na 4. javnem razpisu Ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Naslov projekta: Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje

Opis projekta

Namen projekta je vzpostaviti model reciklaže odpadne agro-stretch folije za bale in folije za silos v podpori z razvito spletno platformo za praktično izvedbo modela reciklaže v praksi in ostalimi raziskavami in analizami v okviru projekta s ciljem zmanjšati negativne posledice na okolje in olajšati organizacijo predaje odpadne folije v recikel za kmetijska gospodarstva kot odgovor na aktualne izzive. V projektu želimo povezovati raziskave in prakso. Naslovili bomo tako kmetijsko področje (priprava krme s pomočjo agro-stretch folij za bale in folij za silos), kot naravovarstvo (reciklaže uporabljene odpadne folije) na drugi strani. Uvedli bomo praktične in inovativne pristope.

Predstavitev win-win modela recikla odpadne folije pomeni sklenjen tok med novo folijo in odsluženo uporabljeno odpadno folijo in pomeni v praksi ugodnosti za deležnike:

 • kmete, ki so kupci nove folije in odpadno folijo oddajo v predelavo (na cenejši in hitrejši ter enostavnejši način rešijo težavo z odpadno folijo in pridobijo cenejšo novo folijo),
 • ponudnike nove folije (so oglaševani na spletni strani in v aplikaciji, kjer so vidni kupcem – kmetijskim gospodarstvom),
 • predelovalce odpadne folije (organiziran, bolj načrtovan in kontinuiran dotok odpadne folije, pridobitev kakovostnejših odpadkov).

Cilji:

 • Omogočiti kmetijskim gospodarstvom ekonomsko ugodno predajo odpadne folije. To bomo omogočili z vzpostavljenim inovativnim modelom reciklaže odpadne folije, kjer bodo kmetijska gospodarstva kot nagrado za odgovorno ravnanje pridobila dobropise pri nakupu nove folije.
 • Omogočiti kmetijskim gospodarstvom enostavno in časovno nezamudno predajo odpadne folije. To bomo dosegli z razvito spletno platformo podjetja Virc d.o.o, kjer se bodo lahko registrirali, poiskali lokacije za oddajo folije, poiskali ponudnike nove folije, ki so vključeni v recikel, pri katerim lahko dobijo dobropis v neki vrednosti pri nakupu nove folije. Tu bodo lahko kmetijska gospodarstva tudi predlagala nove lokacije zbiranja.
 • Ugotoviti, kakšen je vpliv nečistoč odpadne folije na proces predelave in kolikšna je še sprejemljiva čistoča za predajo odpadne folije v recikel, da bomo lahko v okviru modela recikla kmetijskim gospodarstvom predali minimalne zahteve glede čistoče odpadne folije, napotene v reciklažo.
 • Ugotoviti kvaliteto krme glede na starost krme pred odkosom in suhostjo krme pred zavijanjem oz. skladiščenjem v silose ter starostjo krme v foliji. S tem bomo primerjali krmo med pilotnimi kmetijskimi gospodarstvi in med različnimi proizvajalci.
 • Raziskati vpliv vremenskih razmer na kvaliteto krme. Za kvaliteto krme so pomembne vremenske razmere, kot je temperatura zraka, ko se spravlja krmo v bale oz. silos.
 • Testirati nov način pokrivanja silosov nizozemskega proizvajalca folije, da bi ugotovili ali ta način prinese manjše izgube odpadne silaže.
 • Vzpostaviti pilotni zbirni center v Sava KGZ Lesce in iskati nove potencialne lokacije zbirnih centrov.
 • Čim več kmetijskih gospodarstvih po regijah obvestiti o modelu reciklaže odpadne folije predvsem s pomočjo partnerjev KGZS Novo mesto in KGZS Kranj; diseminacija.

 

Rezultati:

 • Vzpostavljen model recikla folije.
 • Spletna platforma za izvedbo modela recikla folije.
 • Analize materialov folije.
 • Analiza vzorcev materiala folije pred in po uporabi.
 • Raziskave vpliva na okolje.
 • Raziskava čistoče odpadne folije.
 • Analiza vzorcev krme v balah in v silosu.
 • Raziskava vpliva vremenskih razmer na kvaliteto krme in na material.
 • Praktični preizkusi na pilotnih kmetijskih gospodarstvih.
 • Vzpostavljena baza podatkov priprave krme z agro-stretch folijo za bale in/ali folijo za silos.

Evropska komisija-EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Novica 20.11.2023: Reciklaža agro-stretch folije in folije za silos – projektni rezultati

 

V okviru EIP projekta ”Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje” smo vzpostavili stacionarne točke zbiranja na različnih koncih Slovenije. Trenutno je teh točk 16.

 

 • Omaplast reciklaža plastike d.o.o. – lokacija Grosuplje,
 • Omaplast reciklaža plastike d.o.o. – lokacija podružnica Račje selo,
 • Sava, kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o., Lesce – lokacija Poljče,
 • Kmetija Demitrij Jamšek – lokacija Bukovica pri Vodicah,
 • Kmetijska zadruga Trebnje – Krka z.o.o. – lokacija Tehnična trgovina Šentjernej,
 • Komunala Metlika javno podjetje d.o.o. – lokacija Bočka,
 • Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. – lokacija Podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči,
 • Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.,
 • Publikus d.o.o. – lokacija Košana,
 • Publikus d.o.o. – lokacija Suhadole (Komenda),
 • Publikus d.o.o. – lokacija Postojna,
 • Virc d.o.o. – lokacija Novo mesto,
 • JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.,
 • KŽK d.o.o. – lokacija Cerklje na Gorenjskem,
 • KŽK d.o.o. – lokacija Žabnica in
 • Kmetija Franci Fon – lokacija Cerklje na Gorenjskem.

 

Slika : Vzpostavljene točke zbiranja

 

Nove točke bomo dodajali tudi po končanem projektu. Ugotovili smo, da je najbolj optimalen način vzpostavljanja točk v sodelovanju s komunalnimi podjetji. Komunalna podjetja so dobrodošla, da nas kontaktirajo tudi sama, da se dogovorimo o načinu zbiranja.

 

Vabimo vas, da na spletni strani www.agrofolija.si spremljate naše dosežke in nove lokacije: https://agrofolija.si/organizirana-zbiranja-agrofolije/ .