GERK na terenu

V mobilni aplikaciji lahko spremljate na kateri GERK površini se nahajate. Tako vidite šifro GERK površine, rabo in površino.

www.gerknaterenu.si