Opazovalnica habitat Temenica

www.lifehabitats.com

Namen projekta je razviti in tržiti (večinoma digitalno trženje) inovativen integralni tursitični produkt Opazovalnico habitat Temenica s habitatnim tipom s kodo 3260 v vasi Prečna. V neposredni bližini reke ponikalnice Temenica skupaj s podporno in dodatno ponudbo na lokacijah v neposredni bližini habitata, omogočeno s sodelovanjem z okoliškimi turističnimi ponudniki. S projektom omogočiti izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev o habitatnem tipu, živalih in rastlinah, s poudarkom na pomembnosti sožitja obiskovalca z naravo in trženje turizma Termalna Panonska Slovenija, in sicer v okviru ene izmed vodilnih destinacij, Novo mesto (Dolenjska) na Slovenskem in tujih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Specifična cilja operacije sta:

– razviti inovativen integralni turistični produkt Opazovalnica Temenica, ki bo temeljil na trajnostnem razvoju in

– promovirati integralni turistični produkt Opazovalnica Temenica, ki bo temeljil na digitalnem trženju.

Pričakovani rezultati operacije so:

Razvit inovativen integralni turistični produkt habitata Temenica, ki bo zajemal:

– informativne in interaktivne displeje/mobitel aplikacijo,

– kamp oziroma povečanje nočitvenih kapacitet, povečanje števila nočitev v regiji.

– ponudbo naših projektnih partnerjev.

www.eu-skladi.si