Siliranje trave

Za kakovostno krmo je pri siliranju trave pomembnih veliko dejavnikov. Med pomembnejše sodita vrsta trave in njena čistost (čistost pomeni, da ni preraščena s plevelom). Drugi pomembnejši dejavnik je vsebnost vlage v krmi pred spravilom – ta naj bi bila od 60- do 70-odstotna.

Siliranje koruze

Pri siliranju koruze je pomembna njena zrelost. Siliranje opravimo v tehnološki zrelosti koruze. Če nismo prepričani ,kdaj to je, velja pravilo, da naj bo koruza raje prezrela kot premalo zrela. Tehnološko zrelost lahko ugotovimo po presekanem zrnju. Pri tehnološki zrelosti zrno ob preseku ne sme biti mlečno, temveč mora biti čvrsto in suho. Tako zagotovimo večjo hranilno vrednost. Za kakovostno krmo je pomembno, da ima silaža razbito oziroma počeno vsako zrno. Tako se zagotovijo boljše in hitrejše biokemične reakcije, ki so pomembne za zorenje silaže. Pokanje zrnja omogoča strojni del corn crecker, ki ga imajo sodobni stroji za siliranje koruze montiranega takoj za noži.

Žetev žit

Pri spravilu žit je pomembno, da žita dosežejo tehnološko zrelost in optimalno vsebnost vlage.

Žetev semenskih trav

Zadovoljstvo z opravljenim delom spravila semenskih trav je v največji meri pogojeno z razgibanostjo terena, kjer žetev opravljamo.

Žetev koruze

Žetev koruze je zagotovo boljša ob visoki zrelosti. Pri spravilu koruze stremimo k tehnološki zrelosti, ta pa je odvisna od namena končne uporabe in načina spravila.

Baliranje

Poznamo več načinov spravila sena in slame. Eden izmed teh je tudi spravilo v kvadratne bale. Današnja mehanizacija nam omogoča izdelavo različnih velikosti kvadratnih bal. Če smo se odločili za tak način spravila, moramo biti pozorni na optimalno vsebnost vlage v senu ali slami. Prevelika količina vlage lahko povzroči pregrevanje bale, premajhna količina vlage pa povzroči drobljenje sena in s tem manjši volumen sena na hektar.

Siliranje v okrogle bale

Pogost način spravila krme je siliranje. S tem načinom spravila dosežemo, da krma po spravilu zaradi okolja, v katerem je skladiščena, začne anaerobne biokemične reakcije, ki ji dodajo prehransko vrednost. Okolja, v katerih se ti procesi dogajajo, so različna. Eno izmed teh okolij je tudi siliranje v okrogle bale. Za ta način spravila krme je pomembna optimalna uvelost krme, ki je od 300 g do 400 g suhe snovi na kilogram krme. Pozorni moramo biti tudi na skladiščenje bal, saj je od tega odvisna kakovost krme. Najbolj primerno skladiščenje je, da bale postavljamo pokonci na suh in raven teren. Shranjevanje na travniku poveča možnost sesedanja in dostop zraka, ki zmanjšuje kakovost krme ali celo popolnoma uniči silirano krmo.

Okrogle bale brez ovijanja

Suho seno lahko spravljamo tudi v okrogle bale. Ta način spravila je primeren, če je seno dovolj osušeno, ker je s tem povezana tudi kakovost shranjene krme. Te bale izdelujemo z isto mehanizacijo, kot jo uporabljamo za siliranje v okrogle bale, le da na koncu ni potrebno ovijanje.

Spravilo sena

 

Kakovostno pripravljeno seno zahteva naslednja dela:

Košnja

Pri košnji smo pozorni na kakovost reza. Ta je odvisna od dobre priprave mehanizacije za košnjo.

Obračanje

Pri obračanju sena se moramo izogibati prekomernemu obračanju, saj ga lahko tako preveč poškodujemo in na ta način izgubimo končni volumen. Prekomerno sušenje povzroča drobljenje sena in s tem večje izgube ter manjšo kakovost.

Grabljenje

Pri grabljenju nam ne sme biti vseeno, če to ni temeljito.

Baliranje

Pravico imamo zahtevati lepo oblikovane bale in čisto pobiranje.

Skladiščenje sena

Pri skladiščenju sena moramo dati večji poudarek na varnost. Seveda mora biti seno skladiščeno v primernih suhih prostorih.

 

Dobro delo je najboljša naložba.