Zimska služba

Zimska služba zajema pluženje snega, posipavanje cestišča (s soljo ali peskom) in odvoz snega.