Siliranje trave

Pri siliranju trave je za kvalitetno krmo pomembnih veliko dejavnikov. Eden pomembnejših je vrsta trave in njena čistost (čistost pomeni, da ni preraščena s plevelom). Drug tak dejavnik je vsebnost vlage v sami krmi pred spravilom – ta naj bi znašala od 60 do 70 %.

Siliranje koruze

Pri siliranje koruze je pomembna njena zrelost. Siliranje opravimo v tehnološki zrelosti koruze. Če nismo prepričani kdaj to je, velja pravilo, da naj bo koruza rajši prezrela kot premalo zrela. Tehnološko zrelost lahko ugotovimo po presekanem zrnju. V tehnološki zrelosti zrnje ob preseku ne sme biti mlečno, temveč mora biti čvrsto in suho. Tako zagotovimo večjo hranilno vrednost. Za kvalitetno krmo je pomembno, da ima silaža razbito ali počeno vsako zrno. Tako se zagotovi boljše in hitrejše biokemijske reakcije, ki so za zorenje silaže pomembne. Počeno zrnje omogoča corn crecker, ki ga imajo sodobni stroji za siliranje koruze montiranega takoj za noži.