Žetev žit

Pri spravilu žit je pomembno, da žita dosežejo tehnološko zrelost in optimalno vsebnost vlage.

Žetev semenskih trav

Zadovoljstvo z opravljenim delom spravila semenskih trav je v največji meri pogojeno z razgibanostjo terena, kjer žetev opravljamo.

Žetev koruze

Žetev koruze je zagotovo boljša ob visoki zrelosti. Pri spravilu koruze stremimo k tehnološki zrelosti, ta pa je odvisna od namena končne uporabe in načina spravila.