Habitat Temenica

Opazovalnica habitat Temenica

www.lifehabitats.com

Namen projekta je razviti in tržiti (večinoma digitalno trženje) inovativen integralni tursitični produkt Opazovalnico habitat Temenica s habitatnim tipom s kodo 3260 v vasi Prečna v neposredni bližini reke ponikalnice Temenica skupaj s podporno in dodatno ponudbo na lokacijah v neposredni bližini opazovalnice, omogočeno s sodelovanjem z okoliškimi turističnimi ponudniki in s projektom omogočiti izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev o habitatnem tipu, živalih in rastlinah, s poudarkom na pomembnosti sožitja obiskovalca z naravo in trženje turizma Termalna Panonska Slovenija, in sicer v okviru ene izmed vodilnih destinacij, Novo mesto (Dolenjska) na Slovenskem in tujih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Specifična cilja operacije sta:

– razviti inovativen integralni turistični produkt Opazovalnica Temenica, ki bo temeljil na trajnostnem razvoju in

– promovirati integralni turistični produkt Opazovalnica Temenica, ki bo temeljil na digitalnem trženju.

Pričakovani rezultati operacije so:

Razvit inovativen integralni turistični produkt Opazovalnica habitat Temenica, ki bo zajemal:

– opazovalnico z informativnimi interaktivnimi displeji/mobitel aplikacijo in kamerami,

– kamp,

– ponudbo naših projektnih partnerjev.

www.eu-skladi.si

Servis kmetijske mehanizacije

Servis

Z večletnim servisiranjem lastne kmetijske mehanizacije, ko smo pri vzdrževanju različnih kmetijskih strojev in priključkov pridobivali izkušnje, smo se odločili naše znanje ponuditi trgu.

Vabimo vas, da se naročite za servis vaše kmetijske mehanizacije.

Miha Virc 040/474-667 ali miha@virc.si

Servis Traktor

Naše znanje na področju servisa traktorjev se je dopolnjevalo z razvojem, ki je tudi v industriji kmetijske mehanizacije povezano z elektroniko.

Izobraževanje in dopolnjevanje teoretičnega znanja s prakso na lastnih traktorjih nam omogoča, da lahko opravimo servis na vseh vrstah in znamkah traktorjev.

Servis Silokombajn

Samohodni silažni kombajni so razbremenili traktorje in povečali zmogljivost.

Silažni kombajni se lahko štejejo med težko kmetijsko mehanizacijo, če ne celo med najtežjo glede na tone materiala, ki ga lahko predelajo na časovno enoto v primerjavi z drugimi stroji.

Zaradi obremenitve in namena uporabe takšnega stroja mora biti SERVIS na prvem mestu.

Servis na samohodnih silokombajnih nudimo za vse vrste in znamke, največ servisne podpore z vidika zaloge rezervnih delov imamo za znamko CLAAS.

Servis Žitni kombajn

Žitni kombajn je stroj, ki opravi največ del naenkrat od vseh kmetijskih strojev. V to nas prepriča znanje, ki ga imamo o tem, na kakšen način je spravilo žit potekalo pred uporabo žitnih kombajnov.

Za dobro delovanje stroja so nastavitve in servis stroja ključnega pomena.

Poznamo delovanje vseh znamk in tipov žitnih kombajnov, na zalogi imamo največ rezervnih delov (tudi rabljenih) za žitne kombajne znamke CLAAS.

Servis Balirka

Več let izvajamo storitve na različnih tipih balirk različnih velikosti. Razumemo delovanje vezalnih sistemov kock in druge nastavitve, ki so pomembne za optimalno izvedbo storitve.

Na zalogi imamo največ rabljenih rezervnih delov za balirke CLAAS QUADRANT.